وازكتومي و تاثير آن بر سرطان پروستات

۱۸ بهمن ۱۳۹۷
پیشنهاد از طریق پیامک

پيش زمينه:

مطالعات متعددي ارتباط بين وازكتومي و سرطان پرستات را مورد بررسي قرار داده اند، هر چند که  اين ارتباط بیشتر  به جهت گيري در انتخاب نمونه نسبت داده شده است. با توجه به اين كه وازكتومي يك روش رايج و مؤثر در جلوگيري از بارداري محسوب مي شود، اين پيامد ها قابل توجه مي باشد. به همين جهت این مطالعه به دنبال بررسي اين ارتباط در جمعيت بزرگ كوهورت مي باشد.

هدف:

ارزايابي ارتباط بين وازكتومي و خطر ايجاد سرطان پروستات

مواد و روش تحقيق:

ارتباط بين وازكتومي و سرطان پروستات در مطالعه NIH-AARP Diet and Health Study مورد بررسي قرار داده شد . از ١١١،٩١٤ مرد، ١٣،٨٨٥ نفر از آن ها مبتلا به سرطان پروستات و ٤٨،٦٥٧ نفر تحت وازكتومي قرار گرفته بودند. در این مطالعه از تجزيه و تحليل چند متغيره به منظور بررسي ارتباط بين وازكتومي و سرطان پروستات استفاده شده است.

در این مطالعه از روش propensity score-adjusted و  propensity score-matched analysis به منظور همسان سازی نمونه ها استفاده شده است.

نتايج:

مرداني كه تحت وازكتومي قرار گرفته بودند، بيشتر متأهل، داراي فرزند، تحصيل كرده، سفيد پوست و از جهت سرطان پروستات غربالگري شده بودند.

در طی پیگیری بیماران به صورت ۴،۲۵۱،۸۶۵ نفر- سال ارتباط خيلي كمي بين وازكتومي و بروز سرطال پروستات با نسبت خطر ١/٠٥(٩٥٪‏ Cl, ١.٠١-١.١١) مشاهده شد.

هرچند در رويكرد جداگانه به سرطان پروستات بر اساس درجه و مرحله بيماري، هيچ ارتباط معناداري يافت نشد. نتايج مشابه اي  در. هنگامه استفاده از propensity adjustment and matching مشاهده شد. نكته ي مهم ارتباط قابل توجه بين وازكتومي و  غربالگري آنتی ژن اختصاصی پروستات  (PSA) بود.

بحث و گفت و گو:

تخمين ارتباط بين وازكتومي و سرطان پروستات بيشتر وابسته به روش ارزيابي است كه در مطالعات بكار برده مي شود. اختلاف بين افرادي كه تحت وازكتومي قرارگرفتند و افرادي بدون سابقه ي وازكتومي در سرطان پروستات، بيشتر به نظر مي رسد تحت تأثير انتخاب جهت گيرانه در انتخاب نمونه مي باشد.

نتيجه گيري نهايي:

با بيش از ٢٠ سال پيگيري ،ارتباط متقاعد كننده ي بين وازكتومي و سرطان پروستات با هر درجه اي  يافت نشد.

 

وازکتومی

مَجرا برداری یا وازکتومی نوعی عمل جراحی در مردان برای پیشگیری از بارداری است. در این روش که به «بستن لوله مردان» مشهور است، فرد امکان فرزنددار شدن را از خود سلب می‌کند و امکان بازگشت هم تا ۳۰٪ وجود دارد. در این روش با جراحی کوچک مسیر وازدفران را که وظیفهٔ عبور اسپرم را از بیضه به سمت پروستات و مجرای ادراری دارد مسدود می‌کنند

 

منبع: PubMed

مترجم: سید سپهر خاتمی

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب سید سپهر خاتمی
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

بدون دیدگاه

رسانه های همکار