درمان دارويي در انزال زودرس

۲۳ فروردین ۱۳۹۸
درمان دارويي در انزال زودرس
پیشنهاد از طریق پیامک

 


هدف:

هدف از انجام اين مطالعه اجراي ارزيابي سيستميك تجويز داروها ي مختلف در درمان انزال زودرس يا (Premature Ejaculation (PE  مي باشد.

روش مطالعه:

جستو جوي سيتميك مقالات از پایگاه های MEDLINE ،  Cochrane Central Register of Controlled Trials ، Web of Science در تاريخ ١ مارچ ٢٠١٨ انجام شد. مدت زمان انزال داخل واژني

(Intravaginal ejaculation latency time (IELT به عنوان پيامد اصلي در نظر گرفته شده بود.

 

نتايج:

درمان دارويي در انزال زودرس

در مجموع ٤٨ مطالعه مورد بازخواني قرار گرفت كه ٤٠ تا از آن ها وارد مطالعه بازنگري مورد نظر شدند. اکثر مطالعات RCT روش متادولوژی مشخصي نداشتند. بر اساس مجموع شواهد ، كرم هاي موضعي بي حس كننده(TAs)، ترامادول (Tramadol)، مهار كننده  هاي انتخابي بازجذب سروتونين ( SSRIs)، و مهار كننده هاي فسفودي استراز نوع ٥ ( PDE5is) بسيار مؤثر تر از دارونما ها در افزايش طول مدت (IELT) بودند.

بر اساس بررسی های انجام شده در مطالعه ی مورد نظر كرم هاي موضعي بي حس كننده(TAs) با ۹۰% و مهار كننده  هاي انتخابي بازجذب سروتونين ( SSRIs) با ۹۸/۹% دارای بیشترین امتیاز در ارزشیابی متآنالیز بودند. که خود به معنای آن  است كه اين دسته از. دارو ها محتمل ترين و بيشترين كاربرد را در درمان انزال زودرس دارند.

 

بحث و نتيجه گيري:

درمان دارويي در انزال زودرسدرمان دارويي در انزال زودرس

با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاد مي شود كه در ابتداي درمان از داپوكستين يا dapoxetine ٣٠ ميلي گرم به صورت خوراكي براي درمان انزال زودرس استفاده شود نه به اين خاطر كه تاثير بيشتري نسبت به  ديگر دارو ها در درمان انزال زودرس دارد بلكه در مطالعات كارآزمايي باليني با نمونه هاي گسترده تر و بيشتري مورد آزمايش قرار گرفته است.

كرم هاي بي حس كننده ي موضعي و ترامادول(Tramadol) ٥٠ ميلي گرم خوراكي نيز مي توانند به عنوان درمان جايگزين همراه با (SSRIs) بكار روند. استفاده ي تركيبي از PDE5is و SSRIs مؤثر تر از استفاده ي تنها از SSRIs مي باشد اما داري عوارض بيشتري نيز مي باشد.  پيشنهاد مي شود از PDE5is  براي درمان افراد مبتلا به انزال زودرس و اختلال نعوظ استفاده شود.

مترجم: سید سپهر خاتمی

منبع: PubMe

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب سید سپهر خاتمی
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

بدون دیدگاه

رسانه های همکار