مصرف چربی تنها عامل ايجاد افزايش وزن

۰۱ بهمن ۱۳۹۷
پیشنهاد از طریق پیامک

پژوهشگران مي گويند رژيم غذايي حاوي چربي ها ، نه مواد قندي و پروتئيني، تنها علت افزايش وزن مي باشند.

دانشمندان دانشگاه Aberdeen و دانشكده ي علوم چين مطالعه ي گسترده اي را به نوبه ي خود در باره ي اينكه كه  كدام تركيبات مواد غذايي – چربي، كربوهيدرات يا پروتئين باعث افزايش وزن در موش ها مي شود انجام دادند.

از آن جايي كه غذا ها از چربي، پروتئين و كربوهيدرات تشكيل شده اند، اثبات اين موضوع كه واقعا كدام  بخش از رژيم غذايي معمولي باعث افزايش وزن مي شود، بسيار دشوار است.

بخشي از اين دشواري اين است كه انجام مطالعه بر روي انسان ، كنترل طولاني مدت به منظور دست يابي به نتايج قابل اعتماد و اينكه چه مواد غذايي را در كجا مصرف مي كند، مهمترين عامل دشواري در اين پژوهش مي باشد. هرچند مطالعه بر روي حيوانات مشابه با  انسان  مي تواند ما را به سمت نتايج مطلوب هدايت كند.

مطالعه ي مذكور در مجله ي Cell Metabolism به چاپ رسيد و شامل ٣٠ تا رژيم غذايي با تنوع در محتويات چربي، كربوهيدرات و پروتئين مي باشد.

موش هاي آزمايشگاهي با اين رژيم هاي غذايي  به مدت ٣ ماه تغذيه شدند، كه متناسب با ٩ سال تغذيه در انسان مي باشد. در مجموع حدود ١٠٠،٠٠٠ پارامتر ارزيابي كننده ي تغييرات وزن بدن مورد استفاده قرار گرفت و چربي بدن موش ها به وسيله ميكرو MRI مورد ارزيابي قرار گرفت.

پروفسور  John Speakman كسي كه هدايت اين پژوهش را بر عهده داشت مي گويد “نتايج حاصل از اين مطالعه ي گسترده کاملا واضح بود. -تنها عامل چاقي در موش ها، خوردن رژيم هاي حاوي مواد غذايي چربي بود”.

“كربوهيدارات”

كربوهيدارات شامل ٣٠ درصد از كالري كه توسط مصرف كردن مواد قندي حاصل مي شود ، هيچ تأثيري در افزايش وزن موش ها نداشت. تركيب قند و چربي نيز تأثير بيشتري نسبت به مصرف كردن چربي به تنهايي نداشت.

همچنين شواهدي مبني بر اين كه كاهش مصرف پروتئين (در حدود ٥درصد) باعث تحريك مصرف بيشتر مواد غذايي مي شود نيز وجود نداشت. اين اثرات رژيم غذايي محتواي چربي  به نظر مي رسد به خاطر نقش مواد چربي در تحريك مركز پاداش در مغز و به دنبال آن تحريك خوردن بيشتر غذا مي باشد.

محدوديت واضح در اين پژوهش استفاده از موش ها به جاي انسان بود. هر چند موش ها داراي ويژگي هاي مشابه با انسان در فيزيولوژي و متابوليسم بدن  مي باشند كه باعث شده است تا ما هيچ گاه به دنبال انجام مطالعه مشابه بر روي انسان و كنترل رژيم غذايي او در بازه ي زماني طولاني نباشيم، در نتيجه شواهد حاصل ازاين پژوهش سرنخ هاي مفيدي را می تواند به ما بدهد خصوصا در باره ي نحوه ي تأثير رژيم هاي مختلف غذايي، مشابه آن چه که در بدن انسان رخ مي دهد.

 

مصرف چربي تنها عامل ايجاد افزايش وزن

خلاصه ي پژوهش:

رژيم هاي حاوي مواد غذايي چرب  نه پروتئين و نه كربوهيدرات ،ميزان مصرف انرژي را تنظيم مي كنند و باعث چاقي در موش هاي آزمايشگاهي مي شوند.

نكات كليدي:

  • ميزان دريافت انرژي تنها با ميزان چربي، نه پروتئين و نه كربوهيدرات در رژيم هاي غذايي ارتباط دارد.
  • احتمال چاقي با افزايش ميزان چربي تا حدود ٦٠ درصد، افزايش مي يابد اما بعد از آن کاهش می یابد.
  • مسير گشنگي در هيپوتالاموس مغز بدون پاسخ نسبت به رژيم هاي حاوي پروتئين مي باشد.
  • مسير هاي دوپاميني ،اوپيوئدي و سروتوني در مغز با مصرف رژيم هاي حاوي مواد غذايي چرب تحريك مي شوند.

هنوز تأثيرات رژيم هاي مختلف غذايي بر تنظيم وزن بدن به ور کامل مشخص نیست. مطالعات مختلف   پيشنهاد مي دهند  هر سه عامل افزايش چربي، افزايش كربوهيدرات ها ( به طور مشخص قندها)، يا كاهش مصرف پروتئين ها   باعث خوردن بيش از حد و در نهایت چاقي می شوند.

ما موش هاي C57BL/6 را در مواجهه با ٢٩ رژيم غذايي مختلف با تنوع تركيبي  از ٨/٣ درصد تا ٨٠ درصد چربي، ١٠ تا ٨٠ درصد كربوهيدرات ، ٥ تا ٣٠ درصد پروتئين و ٥ تا ٣٠ درصد ساكاروز قرار داديم.

تنها افزايش ميزان چربي در رژيم هاي غذايي با افزايش ميزان دريافت انرژي و چاقي مرتبط بود. هچنين اين نتايج با افزايش بيان ژن در گيرنده ي ۵-HT ، و افزايش پيام رساني در مسير هاي دوپاميني و اوپيوئيدي در هيپوتالاموس همراه بود. ما اين نتايج را بر روي چهار نژاد ديگر موش ها (DBA/2, BALB/c, FVB, C3H) تكرار كرديم.

موش ها به طور اوليه مصرف مواد غذايي خود را به منظور رسيدن به ميزان انرژي مطلوب به جاي رسیدن به میزان مطلوب پروتئين تنظيم مي كنند، اما اين سيستم مي تواند به وسيله فاكتور هاي لذت در مغز كه مرتبط با چربي و نه پروتئين و كربوهيدرات هستند بار ها و بار ها تحريك شوند.

منبع: neurosciencenews

مترجم: سید سپهر خاتمی

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب سید سپهر خاتمی
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

بدون دیدگاه

رسانه های همکار