عوارض دارویی در درمان استئوآرتریت (آرتروز) زانو و لگن

۱۰ فروردین ۱۳۹۸
پیشنهاد از طریق پیامک

بیشتر دستورالعمل های موجود در درمان آرتروز زانو و لگن به بررسی و مقایسه ی بی خطر بودن دارو ها در فرآیند درمان نمی پردازند. درپژوهش مورد نظر ۲۰ مقاله به صورت سیتماتیک مورد مطالعه قرار گرفتند و میزان خطر وعوارض داروها و روش های جراحی در درمان آرتروز زانو و لگن مورد بررسی قرارگرفت.

در پژوهش مورد نظر مقالات از پایگاه های PubMed، Scopus، Web of Knowledge و Google Scholar  انتخاب شدند. میزان مرگ و میر ناشی از عوارض دارویی در استفاده از ناپروکسن (( Naproxen, Hazard ratio=3(1.9,4.6) بیشترین مقدار و کمترین مقدار در جراحی  کامل لگن (relative risk=0.7(0.7,0.7) بود. بیشترین میزان عوارض گوارشی در استفاده از دیکلوفناک ((Diclophenac, odd ratio=4.77,3.94,5.76)) و کمترین مقدار برای جراحی  کامل زانو ((Hazard ratio=0.6(0.49,0.75) بود.

ایبوبروفن (Ibubrofen) دارای بیشترین عوارص کلیوی ((Odd ratio=2.32(1.45,3.71) بود در حالی که سلکوکسیب (Celecoxib) بیشترین خطر عوارض قلبی و عروقی ((Odd=2.26(1,5.1) و کمترین مقدار مربوط به ترامادول(Teramadol) بود((Relative risk =1.1(0.87,1.4). مجموع نتایج حاکی از آن است که درمان آرتروز زانو و لگن به ویژه با داروهای ضد التهاب  غیر استرويیدی احتمال خطر مرگ و میر بیشتری نسبت به اعمال جراحی در درمان بیماری های مذکور دارد، به همین جهت لازم است تا احتیاط بیشتری دز استفاده از این دارو ها انجام گیرد.

 

منبع: PubMed

مترجم: سید سپهر خاتمی

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب سید سپهر خاتمی
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

بدون دیدگاه

رسانه های همکار